skip to Main Content

Powerproject

Projeler arasında işbirliğine dayalı çalışma için kanıtlanmış bir uygulama

Plancılar için özel olarak tasarlanmış

Asta Powerproject inşaat endüstrisi için özel olarak geliştirildi ve müşterilerimiz tarafından planlamacıların çalışma şekline uymaya devam
eden girdileri ile yıllar geçtikçe gelişti. Kurumsal çözüm, birkaç kişinin proje verisinin merkezi bir havuzuna erişmesini ve bunları
güncellemesini sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz:

 • Tüm projelerinizi merkezi olarak yöneterek
  etkinliği optimize edin
 • Tüm proje ekibinin aynı anda aynı proje
  planına erişmesini ve aynı anda çalışmasını
  sağlayarak işbirliğini güçlendirin
 • Gantt grafiğini güncellerken 3D
  görünümdeki etkiyi görün
 • Portföyünüzdeki proje maliyetlerini, gelir ve
  nakit akışını kontrol etme
 • Birden fazla projeye kaynakları ayırıp
  takip ederek verimliliği ve kullanımını
  geliştirin
 • Müşterilere ve üst düzey yöneticilere, doğru,
  güncel verilere dayanan otomatikleştirilmiş
  raporlar ve gösterge tablosu görünümleri
  aracılığıyla hayati bilgilere erişimi geliştirin
 • Zaman çizelgeleri kullanarak görevlere
  karşı kaynak emek yakalayın

BIM süreci boyunca geliştirilmiş işbirliği

Asta Powerproject Enterprise, 3D modellerini
planlama sürecine entegre ederek bir 4D çizelgesi
oluşturabilir. BIM sürecindeki ilgili tüm kişilere ilgili
bilgileri sunmak, Kurumsal paketin kullanımı yoluyla
desteklenen temel bir ilkedir.

Back To Top