skip to Main Content

Primavera

Doğru Projeleri Planlamanın ve Gerçekleştirmenin Kolay ve Ekonomik Yolu

Proje ve program başarısı elde etmenin yanısıra en büyük işletme değeri için doğru projeleri seçmelisiniz. Büyükten küçüğe bütün projelerinizi planlamanız, yönetmeniz ve kontrol etmeniz gerekir. Projeler ve programlar gittikçe daha karmaşık hale geliyor. Ekonomik belirsizlik yürütülecek ekipler ve programlar üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor. İşletmeler hızla değişen pazarlara ve değişen iş taleplerine tepki vermeye çabalıyorlar. Yöneticiler daha fazla proje görünürlüğü talep ediyor. Dağıtılan ekiplerin 24 saat boyunca işbirliği ve koordinasyonun yanısıra, proje yaşam döngüsü boyunca değişime başarılı bir şekilde geçebilmeleri gerekir.

Günümüzün proje yöneticileri ve program yöneticileri proje takvimi ve bütçe taahhütlerini yerine getirmek için gerekli proje bilgilerini sağlayan araçlara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, proje başarısını sağlamak için proje ve program kaynaklarını diğer departmanlarla ve diğer lokasyonlarda bütünleştirme yeteneğine ihtiyaç
duyarlar.

Oracle’ın Primavera kurumsal proje portföy yönetimi çözümleri proje odaklı organizasyonların programlarını ve projelerini küçük ve basitten geniş ve karmaşığa doğru akıllıca yönetmesini sağlar. Primavera çözümleri tüm ilgili bilgilere uçtan uca gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak daha iyi portföy yönetimi kararları vermenize yardımcı olabilir. Yeterli kaynaklarınız olup olmadığını ve çalışmayı başarmak için doğru becerilere sahip ekip üyelerini belirleyebilirsiniz. Primavera çözümleri projeler ve programlarla ilişkili riskleri ve ödülleri değerlendirmenize yardımcı olur. Değişikliği yönetmek ve başarıyı başarıyla tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz proje yönetimi, işbirliği ve denetim özelliklerini elde edin; projeleri zamanında bütçeyle ve amaçlanan kalite ve tasarımla tam olarak sunun. Ayrıca, Primavera’nın esnek entegrasyon yetenekleriyle işletme genelinde kolaylıkla birlikte
çalışabilirsiniz.

 

Back To Top